Chúng tôi sử dụng màu xanh lam và màu cam là 2 màu chủ đạo. Khi sử dụng logo trắng, chúng tôi thường dùng màu nền cam tối.

Logo của chúng tôi

Để đảm bảo mỗi logo được hiển thị rõ ràng và dễ dàng nhận diện thương hiệu, cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây khi sử dụng không gian trống.

Nguyên tắc Logo

KHÔNG GIAN CỦA LOGO

FULL LOGO

Sử dụng logo biểu tượng để đo khoảng cách theo cả chiều dọc và chiều ngang. Logo nên được tập trung vào cả hai trục.

KHÔNG GIAN CỦA LOGO BIỂU TƯỢNG

Logo biểu tượng luôn được đặt cân đối chính giữa. Khoảng cân so với các lề trên với lề dưới, lề trái với lề phải bằng nhau.

Liên hệ tài trợ: michael@martechtoday.vn
Hỗ trợ đăng ký: christine@martechtoday.vn
Hỗ trợ chung: info@martechtoday.vn

Hotline: 0336 58 6666 / 0364 452 516 
International Support: +84 966 345 456

​Copyright ©2019 by Asia Mar Tech. All Rights Reserved. Registered in Vietnam. Company Register Number 0108029780

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công.
Bạn sẽ được ưu tiên nhận những thông tin mới nhất từ MarTech Talks.

*Thông tin email của bạn sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối.